VÝSLEDKY KLUBOVÝCH VÝSTAV

|KV 2000|    |KV 2001|    |KV 2002|    |KV 2003|    |KV 2004|    |KV 2005|    |KV VI.2006|   |KV IX.2006|   |KV VI.2007|    |KV IX.2007|   |KV V.2008|   |KV IX.2008|  |KV- V.2009| |KV- IX.2009|

|KV- V.2010|  |KV- IX.2010|  |KV- V.2011|  |KV- IX.2011|  |KV- V.2012|  |KV- IX.2012|  |KV- IX.2013|  |KV- V.2014|  |KV- IX.2014|  |KV- V.2015|  |KV- IX.2015|  |KV- V.2016|  |KV- X.2016|KLUBOVÍ VÍTĚZOVÉ BULLDOG CLUBU OD ROKU 1992

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ VÝSTAVNÍ PSI A FENY V BULLDOG CLUBU OD ROKU 1998