Krycí list B a hlášení vrhu můžete zaslat i e-mailem, e-mailem bude potvrzeno jejich doručení, stejně tak, jako doručení veškerých podkladů poštou, pokud bude uveden Váš e-mail.

ČÍSLO ÚČTU BC: 265 930 609 / 0300
Majitel účtu: Bulldog Club z.s.

Prosím uvádějte do zprávy pro příjemce Vaše jméno, jinak nelze platbu identifikovat!!!

Členský příspěvek: 1. a 2. rok 2000,-- Kč, další roky: 1500,-- Kč, rodinný příslušník: 1000,-- Kč

>>>>ZPRÁVA ČMKU TÝKAJÍCÍ SE ZAHRANIČNÍHO KRYTÍ<<<<
 

Chovatelský servis (schváleno členskou schůzí 14.03.09 jako dodatek zápisního řádu)

NEČLEN
 • VYSTAVENÍ KRYCÍHO LISTU  - 1.000,-
 • KONTROLA VRHU                 - 1km/5,-
 • KAŽDÉ ODCHOVANÉ ŠTĚNĚ   -   200,-
 • BONITACE                           - 1.000,- (platba předem)
                                            - 2.000,- (platba v den bonitace)
 • UCHOVNĚNÍ (VÝSTAVY)        - 1.000,-
ČLEN
 • ZDARMA - SLEVA 100%
 • PROVEDENÁ Z ROZHODNUTÍ VÝBORU ZDARMA
 • ZDARMA - SLEVA 100%
 • 500,- (platba předem) - SLEVA 50%
  1000,- (platba v den bonitace) - SLEVA 50%
 • ZDARMA - SLEVA 100%
   

Postup s odesíláním podkladů k vrhu:

 • Krycí list "B" se odesílá poradci chovu (možné i e-mailem)  do 7 dnů po krytí.

 • Hlášení vrhu se odesílá poradci chovu (možné i e-mailem) do 7 dnů po vrhu, PCH zašle chovateli obratem formuláře Žádanka o tetovací (zápisová) čísla a Přihláška k zápisu štěňat.

 • Žádanku o tetovací (zápisová) čísla  zasílá chovatel na PK ČMKU do 28. dne věku štěňat, kterou obdrží s čísly zpět z ČMKU do 10 dní.

 • Krycí list "A" (řádně a čitelně vyplněný a podepsaný) se odesílá poštou PCH zároveň s řádně a čitelně vyplněnou Přihláškou k zápisu štěňat, Žádankou o tetovací (zápisová) čísla a v případě nečlena s dokladem o zaplacení poplatku za zapisovaná štěňata.

 • Samolepky s čísly čipů vylepte ke každému štěněti na Přihlášku k zápisu štěňat (pokud jsou čipovaná) - vše zasílejte PCH do 8 týdnů stáří štěňat.
  SAMOLEPKY S ČÍSLY ČIPŮ NENÍ TŘEBA ZASÍLAT ZVLÁŠŤ, POKUD JSOU VYLEPENÉ NA FORMULÁŘI PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU ŠTĚŇAT U JEDNOTLIVÝCH ŠTĚŇAT.


KL MUSÍ obsahovat:

 • Jméno, chovatelskou stanici a číslo zápisu feny

 • Jméno, chovatelskou stanici a číslo zápisu psa

 • Jméno, celou adresu a podpis majitele a případně i spolumajitele feny

 • Jméno, celou adresu a podpis majitele a případně i spolumajitele psa

 • Místo a datum krytí

 • Datum předpokládaného vrhu (KL "B")

 • Skutečné datum vrhu (KL "A")

 

Klubový šampion  Bodovací tabulka + Tabulka pro vyplnění výsledků

- je možné započítávat výsledky od 01.01.2011. Tabulku pro vyplnění výsledků Vašich psů naleznete .
Lhůta vyřízení Šampionátu (zaslání na Vaši adresu) je 30 dní.

Titul Klubový šampion může obdržet jedinec bez ohledu na věk a druhy výstav, na kterých potřebné body získal. Body se jednoduše sčítají. Tituly potřebné k určitému počtu bodů jsou „ušité na míru“ České republice, ale je samozřejmé, že stejný bodový zisk platí i pro ROVNOCENNÉ tituly ze zahraničí – rozuměj – CAC ČR = CWC Polska nebo CACA Rakouska atd.

Minimální počet bodů pro získání titulu Klubový šampion je u psa 150 bodů a u feny 100 bodů. Diference je proto, že fena po vrhu a v období březosti nemá možnost se výstav účastnit.

Vyplněnou tabulku včetně originálu PP k zápisu splněných podmínek pro titul  Klubový Šampion zasílejte doporučenou poštou na adresu paní Šottové.  Pokud nejsou zápisy v příloze PP čitelné, zašlete prosím i kopii výstavního posudku.

PODKLADY PRO VYSTAVENÍ DOKLADU O UDĚLENÍ TITULU ŠAMPION BC POSÍLEJTE PROSÍM PANÍ ŠOTTOVÉ
radka.sottova@seznam.cz
 

 

Vystavovatelská soutěž Bodovací tabulka + Tabulka pro vyplnění výsledků
normativy\Vystavovatelska soutez-tab.doc

-
třída štěňat a veteránů bude posuzovaná zvlášť, psi a feny dohromady
Tabulku pro vyplnění údajů najdete ZDE.

PODKLADY PRO VYSTAVOVATELSKOU SOUTĚŽ POSÍLEJTE PROSÍM J. SOBOTKOVÉ
jana.sob@volny.cz