AKTUALIZACE: 24.03.2017 10:46  >> Informace <<

                                                             

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH BULLDOG CLUBU ČESKÉ REPUBLIKY

Vážení přátelé,

Bulldog Club je zájmová organizace sdružující majitele, chovatele, příznivce a milovníky anglických buldoků. Bulldog Club z.s. vznikl v roce 1992 a založili ho chovatelé a majitelé anglických buldoků s myšlenkou výrazného zkvalitnění chovu u nás a přenesení maximální odpovědnosti za chov na samotné chovatele.

Bulldog Club každoročně pořádá jenu Klubovou výstavu se zadáváním titulu CAC, a Klubový vítěz a jednu Klubovou výstavu se zadáváním titulu CAC, které se účastní vždy mnoho členů i nečlenů našeho klubu. Naše samostatná klubová výstava má již dobré jméno a zvuk i mezi širokou veřejností a schází se na ní vždy velký počet diváků. Každý rok je dotována řadou hodnotných cen. Účast na samostatné klubové výstavě je pro členy Bulldog Clubu zdarma, stejně tak jako vystavování krycích listů a potvrzení chovnosti do PP.

Chod klubu je zajištěn výborem klubu, jehož členy volí členská základna na členské schůzi. Ve výboru klubu, který je minimálně tříčlenný, jsou činnosti rozděleny mezi jednotlivé funkcionáře. Na činnost výboru dohlíží revizní komise.

Členem Bulldog Clubu se může stát osoba starší 18 let a to včetně cizinců. U cizinců je však členství možno pouze bez psů, z důvodu znemožněných kontrol vrhů a vydávání průkazů původu. V případě zájmu se může přihlásit i rodinný příslušník člena. Rodinný příslušník má stejná práva a povinnosti jako ostatní členové.

Bulldog Club poskytuje své služby i nečlenům.

Těšíme se na nové členy Bulldog Clubu a příznivce anglických buldoků.

Na naší e-mailovou adresu můžete zasílat Vaše dotazy a připomínky.